"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

11-2-2019 → Rdz1,1-19; Ps104(103),1-2a.5-6.10i12.24i35c; Mk6,53-56;

Gdy Jezus i Jego uczniowie się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kład-li chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Co dla mesjańskiego posłannictwa Jezusa jest najistotniejsze? symbol wiary daje temu wyraz w sło-wach: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Jezus („Bóg, który zbawia”) jako Chrystus (Mesjasz, Pomazaniec) wyzwala ludzkość od zła grzechu, zakorzenionego dziedzicznie w czło-wieku i stale na nowo popełnianego. Christus-liberator: Ten, który wyzwala wobec Boga. Świadectwo Nowego Testamentu jest nad wyraz mocne. Z całkowicie darmowego daru miłości Boga w Chrystusie, bierze początek dzieło zbawienia, czyli wyzwolenia od zła grzechu, w którym królestwo Boże „przybli-żyło się” definitywnie, znalazło nową podstawę – początek urzeczywistnienia się w dziejach człowieka. Najświętszej Maryi Panny z lourdes

źródło: „AD 2019 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl