"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

10-2-2019 → Iz6,1-2a.3-8; Ps138(137),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; 1Kor15,1-11; Łk5,1-11;

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Ge-nezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci pod-płynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

W wielu momentach możemy stwierdzić, że Pan Jezus naucza wszystkich, którzy się zbliżają, aby słuchać Jego słowa. Jednakże apostołów naucza w sposób szczególny. Wprowadza ich w tajemnice królestwa, które przede wszystkim oni muszą poznać, ażeby uwierzyć w swoje posłannictwo. Wychowuje ich do posłannictwa przyszłych świadków Jego mocy i samodzielnych nauczycieli prawdy, którą On sam jest. Czytanie ukazuje nam jeden ze szczególnych momentów tej działalności, przez którą Jezus utwierdza apostołów – a nade wszystko Piotra – w ich powołaniu. Metoda, jaką stosuje, sięga głębiej aniżeli samo nauczanie. Jezus nie tylko wyjaśnia im to słowo, pozwala je głębiej zrozumieć. Ale w tym wypadku potwierdza im prawdę głoszonych słów przez objawienie nadprzyrodzonej Bożej Mocy, która przemawia do całego człowieka. Wobec objawienia się tej Mocy reakcja człowieka bywa właśnie taka, jak w wypadku szymona. Daje wyraz swej niegodności, swej grzeszności. Czyż my przed Komunią świętą nie mówimy za każdym razem: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój...” Piotr zaś mówi: „Odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny”.

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl