"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

10-4-2020 → Iz 52, 13 – 53, 12 ;Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25 (R.: Łk 23, 46);Hbr 4, 14-16; 5, 7-9;J 18, 1 – 19, 42

Męka Pańska.

Wielki Piątek Męki PańskiejChryste Jezu! Tak jak kiedyś w Jerozolimie u stóp krzyża stali: Twoja Matka, Jan, Magdalena i inne niewiasty, tak również my stoimy tutaj. Jesteśmy głęboko wzruszeni ważnością chwili. Brak nam słów, aby wyrazić to wszystko, co czują nasze serca. W ten wieczór, kiedy – po zdjęciu z krzyża – złożono Cię w grobie u stóp Kalwarii, pragniemy Cię prosić, abyś pozostał z nami przez Twój Krzyż: Ty, który przez Krzyż rozstałeś się z nami. Prosimy Cię, abyś pozostał z Kościołem, abyś pozostał z ludzkością, abyś nie przerażał się, jeśli może wielu obojętnie przechodzi obok Twego Krzyża, jeśli niektórzy oddalają się od niego, a inni nie przychodzą tutaj. Jednakże, może nigdy nie potrzebował człowiek bardziej niż dzisiaj tej mocy i tej mądrości, którą jesteś Ty sam, tylko Ty: przez Twój Krzyż! Zostań zatem z nami w tej przejmującej tajemnicy Twojej śmierci, w której objawiłeś, jak bardzo „Bóg umiłował świat” (por. J 3,16). Zostań z nami i przyciągnij nas do siebie (por. J 12,32). Ty, który pod tym krzyżem upadałeś. Zostań z nami przez Twoją Matkę, której z krzyża powierzyłeś w szczególny sposób każdego człowieka (J 19,26). Zostań z nami!

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl