"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

21-5-2019 → Dz14,19-28; Ps145(144),10-11.12-13ab.13cdi21; J14,27-31a;

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedzia-łem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennikaŚw. Iwa z Chartres, biskupa„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Chrystus mówi to w momencie, w którym w sercach apostołów daje się wyczuć niepokój i lęk. Przecież są to ostatnie godziny przed męką. I dlatego mówi im: „Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka!”. Będziecie wprawdzie świadkami mojego poniżenia, mojego ukrzyżowania i haniebnej śmierci na krzyżu. Trudno się dziwić, że trwożycie się taką perspektywą, że boli was, iż w taki sposób ma odejść od was wasz Nauczyciel i Mistrz. Nie trwóżcie się jednak! Po tym odejściu przyjdę do was jako Zmartwychwstały i będziecie mogli cieszyć się pokojem, któ-ry Ja wam daję. Ten pokój wśród niepokojów świata pozwoli wam być moimi świadkami, pozwoli wam głosić ewangelię i prowadzić ludzi do świętości. „Odchodzę i przychodzę do was”. słowa wypowiedziane w wieczerniku spełniają się poprzez pokolenia.

źródło: „AD 2019 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl