"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


pomoce prawne

paragraf

Materiały z Konferencji Dyrektorów 15.11.2018

Prawo oświatowe
Reforma strukturalna szkolnictwa w 2019 r.
Informacje dot. ustawy Karta Nauczyciela
Informacje dot. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Jak założyć szkołę katolicką?

Jak można założyć szkołę katolicką (doc)

Wzory dokumentów – reforma oświaty

Statut 8-letniej publicznej szkoły podstawowej
Statut 8-letniej niepublicznej szkoły podstawowej
Statut publicznego liceum

Pomoce prawne

Przykładowy program wychowawczo-profilaktyczny (pdf)
Ramowy wzór statutu szkoły katolickiej (doc)
Wzór statutu dla niepublicznej szkoły podstawowej (docx)
Skrypt z prawa s. Maksymiliany (doc)

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wzór dla szkoły podstawowej (doc)
Wzór dla gimnazjum, LO i innych ponadgminazjalnych (doc)

Wewnętrzne prawo pracy

Wzór regulaminu pracy (doc)
Wzór regulaminu wynagradzania (doc)
Wybrane aspekty prawa pracy w szkole katolickiej – mgr Jakub Ziarno (pdf)

Ochrona danych osobowych

Zarządzenie dyrektora (doc)
Polityka bezpieczeństwa (doc)
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (doc)

Połączenie szkół w zespół

Akt założycielski (docx)
Statut (docx)

Ocena pracy nauczycieli

Zarządzenie dyrektora (docx)
Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli (docx)
Zawiadomienie Rady Rodzicow (docx)
Arkusz samooceny nauczyciela stażysty (docx)
Arkusz oceny pracy nauczyciela stażysty (docx)

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl