"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


słowo na dziś

14-12-2017 → Iz 41, 13-20 ; Ps 145 (144), 1 i 9. 10-11. 12-13ab (R.: 8); Mt 11, 11-15;

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha».

Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła Wspomnienie obowiązkowe Na czym polega różnica jakościowa między czasem przygotowania a czasem wypełnienia – między Starym a Nowym Przymierzem – mogą świadczyć słowa, jakie Jezus wypowiedział o swym Poprzedniku, Janie Chrzcicielu: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz naj- mniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”. Znad Jordanu i ze swego więzienia, z pewnością bardziej niż ktokolwiek inny, nawet bardziej niż dawni prorocy, Jan przyczynił się do przygotowania dróg Mesjasza. Równocześnie pozostaje jeszcze niejako na progu tego królestwa, które stało się obecne w świecie wraz z przyjściem Chrystusa i objawiło się wraz z Jego misją mesjańską. Tylko dzięki Chrystu- sowi ludzie stają się prawdziwymi „dziećmi królestwa”, to znaczy nowego królestwa, znacznie przewyż- szającego to królestwo, za naturalnych spadkobierców którego uważali się Żydzi. (Katecheza 4 IX 1991)

źródło: „AD 2017 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl