"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli na Forum Szkół Katolickich, które odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2019 r. na Jasnej Górze.

Chcemy przeżywać to jubileuszowe Forum w atmosferze refleksji i dziękczynienia Bogu za Jego dary i łaski; za ludzi, którzy – mimo trudności zewnętrznych i wewnętrznych – oddali i wciąż oddają swoje życie, talenty i wszelkie wysiłki „aby inni mieli życie”. To podwójny jubileusz: 25-lecie istnienia i działalności Rady Szkół Katolickich oraz 30-lecie Forum Szkół Katolickich. Myślą przewodnią naszego spotkania będzie budowanie Kościoła poprzez dawanie świadectwa.

Rozpoczniemy Forum 14 listopada o godzinie 10:00, zakończenie jest planowane 15 listopada kolacją ok. godziny 18:00. Szkoły, do których nie doszedł drogą mailową szczegółowy program Forum, prosimy o kontakt z Biurem.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro RSK e-mail: biuro@rsk.edu.pl do dnia 5 listopada 2019.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl