"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Katolickie licea – ranking 2019-01-21 18:04:16

Katolickie licea ogólnokształcące – osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018
(na podstawie Rankingu – Perspektywy 2019)

Ranking opublikowany przez „Perspektywy” w styczniu 2019 r. powstał po analizie wyników kształcenia w 2126 liceach ogólnokształcących. W tej liczbie w roku szkolnym 2017/2018 było 136 liceów katolickich i liceum ewangelickie, co stanowi 6,4% wszystkich liceów. Ranking uwzględnia trzy kryteria: olimpiady – 30%, maturę z przedmiotów obowiązkowych – 25% oraz maturę z przedmiotów dodatkowych – 45%.

1. W rankingu ogólnopolskim – wśród 500 liceów ogólnokształcących z najwyższymi wynikami znajduje się 57 katolickich oraz jedno liceum ewangelickie. Łącznie tych 58 szkół stanowi 11,6% (wśród 500).

 • w pierwszej setce 12 miejsc zajęło 11 szkół katolickich i jedno LO ewangelickie;
 • w drugiej setce 18 miejsc zajęły licea katolickie;
 • w trzeciej – 10 miejsc; w czwartej – 11 i w piątej – 7.

2. W rankingu maturalnym – wśród 200. szkół z najwyższymi wynikami mamy 31 liceów, w tym jedno ewangelickie. Stanowi to 15,5% dwustu najlepszych szkół ze względu na matury.

 • w pierwszej pięćdziesiątce – 4 licea katolickie;
 • w drugiej – 7 katolickich i jedno ewangelickie;
 • w trzeciej – 10 katolickich i w czwartej – 9.

3. W rankingu olimpijskim – wśród 200. z najwyższą punktacją mamy 16 liceów katolickich, co stanowi 8% z dwustu najlepszych szkół olimpijskich.

 • w pierwszej pięćdziesiątce – 5 liceów katolickich;
 • w drugiej – 6; w trzeciej – 2 i w czwartej – 3 licea.

4. Licea katolickie w województwach:

 • pierwsze miejsce wśród najlepszych liceów w województwie zajęły w roku szkolnym 2017/2018 licea katolickie w województwach: lubuskim, podkarpackim i  świętokrzyskim;
 • drugie miejsce – w lubelskim i opolskim;
 • trzecie miejsce – w łódzkim i śląskim.

Dziękujemy Panu Bogu za to, że możemy służyć młodzieży w szkołach katolickich w dążeniu do pełnego rozwoju osobowego poprzez wychowanie w wierze, przekazywanie zdrowej nauki i opieki.

Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom za przykład dawany młodzieży i za pracę. Życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i świętych Patronów szkół – w roku 2019.

Zapraszamy młodzież – absolwentów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych do liceów katolickich publicznych i niepublicznych!

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl