"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Życzenia Świąteczne 2018-12-20 15:19:52

„Trzeba nam bardzo myśleć w noc Bożego Narodzenia o naszej Ojczyźnie, która jest wielką miłością wszystkich Polaków, trzeba żeby była wielką miłością z pokolenia na pokolenia w swojej autentycznej treści, w swojej najgłębszej rzeczywistości, która ma ponad tysiąc lat”.
(Kard. Karol Wojtyła, Opłatek w Krakowie 1977)

Adorując Jezusa, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem – z wiarą i miłością prosimy: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą (…) wspieraj jej siłę swą siłą”.

Wszystkim, którzy oddają swe siły misji szkoły katolickiej, naszym Przyjaciołom, Dzieciom i Młodzieży oraz ich Rodzinom – upraszając Bożego Błogosławieństwa i opieki Maryi Królowej Polski – składamy serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok Pański 2019.

Ksiądz Zenon Latawiec SDB
z zarządem Rady Szkół Katolickich

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl