"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Na pielgrzymim szlaku do Wilna 2018-05-25 13:28:11

Nagrodą za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie zorganizowanym przez Radę Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku” było zwiedzanie Wilna.

Dwie gimnazjalne drużyny: z Kąclowej z gminy Grybów woj. małopolskiego – Zuzanna, Aleksandra, Joanna i z gimnazjum prezentek Krakowa – Hanna, Agnieszka, Katarzyna – udały się w dniach 17- 21 maja 2018 r. na pielgrzymkę do Wilna pod opieką s. Aureli prezentki i katechety ks. Jacka.

Plan wyjazdu od samego początku wyglądał zachęcająco. Pierwszym punktem była Msza Święta w kaplicy MB Ostrobramskiej, a następnie zwiedzanie Wilna: Cerkwi Świętego Ducha – jednej z najstarszych w Wilnie – miejsca prawosławnych pielgrzymek do grobu Trzech Męczenników uznanych za świętych, klasztor oo. Bazylianów wraz z słynną „celą Konrada”, w której był więziony Adam Mickiewicz wraz z innymi filomatami, kościół pw. św. Kazimierza – patrona Litwy, Plac Ratuszowy. Na trasie znalazła się też kamienica Joanny Mickiewiczowej – ostatnie miejsce pobytu w Wilnie Adama Mickiewicza.

Miasto zachwyciło uczestników swoim pięknem i klimatem. Szczególnym przeżycie wywarła Ostra Brama wraz z Obrazem Najświętszej Maryi Panny oraz wileński Obraz Jezusa Miłosiernego. Grupa odwiedziła wiele ciekawych miejsc, np.: Wzgórze Trzech Krzyży, z którego roztacza się piękny widok na panoramę Wilna; cmentarz na Rossie, na którym spoczywają prochy wielu wybitnych Polaków; przepiękny barokowy kościół pw. Świętych Piotra i Pawła oraz zamek księcia Witolda w Trokach położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora Galve. Ciekawą atrakcją okazała się degustacja regionalnych litewskich dań, np. kibinów.

Warto dodać, że podczas pielgrzymki młodzież zapoznała się z historią wielu Żydów i Polaków pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w Ponarach.
Wszyscy uczestnicy wyrażają wdzięczność organizatorom konkursu za ufundowanie tak wartościowych nagród, które w pamięci pozostaną na zawsze. A sami z chęcią powrócą tam raz jeszcze, aby odkrywać piękno tego jakże polskiego miasta.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl