"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


informacje bieżące

Na pielgrzymim szlaku do Wilna 2018-05-25 13:28:11

Nagrodą za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie zorganizowanym przez Radę Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku” było zwiedzanie Wilna.

Dwie gimnazjalne drużyny: z Kąclowej z gminy Grybów woj. małopolskiego – Zuzanna, Aleksandra, Joanna i z gimnazjum prezentek Krakowa – Hanna, Agnieszka, Katarzyna – udały się w dniach 17- 21 maja 2018 r. na pielgrzymkę do Wilna pod opieką s. Aureli prezentki i katechety ks. Jacka.

Plan wyjazdu od samego początku wyglądał zachęcająco. Pierwszym punktem była Msza Święta w kaplicy MB Ostrobramskiej, a następnie zwiedzanie Wilna: Cerkwi Świętego Ducha – jednej z najstarszych w Wilnie – miejsca prawosławnych pielgrzymek do grobu Trzech Męczenników uznanych za świętych, klasztor oo. Bazylianów wraz z słynną „celą Konrada”, w której był więziony Adam Mickiewicz wraz z innymi filomatami, kościół pw. św. Kazimierza – patrona Litwy, Plac Ratuszowy. Na trasie znalazła się też kamienica Joanny Mickiewiczowej – ostatnie miejsce pobytu w Wilnie Adama Mickiewicza.

Miasto zachwyciło uczestników swoim pięknem i klimatem. Szczególnym przeżycie wywarła Ostra Brama wraz z Obrazem Najświętszej Maryi Panny oraz wileński Obraz Jezusa Miłosiernego. Grupa odwiedziła wiele ciekawych miejsc, np.: Wzgórze Trzech Krzyży, z którego roztacza się piękny widok na panoramę Wilna; cmentarz na Rossie, na którym spoczywają prochy wielu wybitnych Polaków; przepiękny barokowy kościół pw. Świętych Piotra i Pawła oraz zamek księcia Witolda w Trokach położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora Galve. Ciekawą atrakcją okazała się degustacja regionalnych litewskich dań, np. kibinów.

Warto dodać, że podczas pielgrzymki młodzież zapoznała się z historią wielu Żydów i Polaków pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w Ponarach.
Wszyscy uczestnicy wyrażają wdzięczność organizatorom konkursu za ufundowanie tak wartościowych nagród, które w pamięci pozostaną na zawsze. A sami z chęcią powrócą tam raz jeszcze, aby odkrywać piękno tego jakże polskiego miasta.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl