"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Osiągnięcia w roku 2017 2018-01-17 20:50:41

KATOLICKIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – osiągnięcia w roku 2017
(na podstawie Rankingu – Perspektywy 2018)

Ranking liceów ogólnokształcących opublikowany przez „Perspektywy” w styczniu 2018 r. powstał po analizie wyników kształcenia w 2186 szkołach tego typu. W tej liczbie w roku 2017 były 134 licea katolickie, co stanowi 6,13% tego typu szkół. Ranking uwzględnia trzy kryteria: olimpiady, maturę z przedmiotów obowiązkowych oraz maturę z przedmiotów dodatkowych.

W rankingu ogólnopolskim:

Wśród 500 liceów z najwyższymi wynikami znajduje się 61 katolickich w trzynastu województwach oraz liceum „Sternika” w Warszawie i liceum ewangelickie w Cieszynie. Łącznie stanowi to 12,6% (spośród tych 500).

  • w pierwszej setce liceów w rankingu, 10 miejsc zajęły szkoły niesamorządowe, w tym – 8 katolickich, LO „Sternika” i LO ewangelickie;
  • w drugiej setce mamy 23 licea katolickie;
  • w trzeciej setce – 9; w czwartej – 10; w piątej – 11.

W rankingu maturalnym:

  • Wśród 200 liceów z najwyższymi wynikami mamy 30 liceów katolickich oraz LO „Sternika” i LO ewangelickie.
    Stanowi to łącznie 16% wśród 200. najlepszych szkół tego typu.

W rankingu olimpijskim:

  • Na 200 najlepszych szkół olimpijskich (licea i technika) – 12 liceów katolickich, co stanowi 6% z 200 szkół olimpijskich z najwyższą punktacją.

Szkoły katolickie wśród najlepszych w województwach:

  • w trzech województwach (lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie) – szkoły katolickie zajęły w roku 2017 pierwsze miejsce;
  • w dwóch województwach (opolskie i śląskie) – drugie miejsce (w śląskim – szkoła ewangelicka).

Dzieci i młodzież są naszą nadzieją. Od nich zależy przyszłość Ojczyzny, Europy i Świata. Oni są przyszłością Kościoła.
Szkoły katolickie chcą im służyć w dążeniu do pełnego rozwoju osobowego poprzez wychowanie, kształcenie i opiekę – kierując się najwyższymi wartościami, które uosabia Jezus Chrystus.

Zapraszamy młodzież do liceów katolickich publicznych i niepublicznych!

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl